Ultimele noutati

Conferinta de deschidere

Deschiderea Conferintei va avea loc

 in data de 10 Octombrie 2012  la

 Aula Magna in cadrul Universitatii de

Medicina si Farmacie - Craiova.

...

Publicat : 03/01/2012
[mai mult...]

Despre SOROT

 

                                                                                               

           Scurt istoric al Societatii Romane de Ortopedie 

                           Academician Nicolae Gorun           

 

\"După crearea primului spital de ortopedie din România, la Cluj, în 1921 (inaugurat în 1923, în prezenţa Reginei Maria), directorul acestui spital, Alexandru D.Rădulescu, a luat iniţiativa închegării activităţii specialiştilor de la acea dată, într-o societate aparte, separată de societatea de chirurgie.

Astfel, la data de 26 mai 1935, la Cluj, a fost creată Societatea Română de Ortopedie, cu personalitate juridică. Un mare număr de medici şi studenţi în medicină au participat la acest important eveniment, cu amplă rezonanţă pe plan european.

Şedinţa de constituire s-a desfăşurat în localul Spitalului de Ortopedie din Cluj şi fost prezidată de Al.D.Rădulescu, care a subliniat importanţa crescândă a chirurgiei ortopedice în raport cu celelalte specialităţi chirurgicale, nu doar în România, ci şi în numeroase centre din lume.

În alocuţiunea sa, Al.Rădulescu a omagiat activitatea deosebită a unor chirurgi români pentru rezultatele obţinute în chirurgia osteoarticulară.

El a subliniat apoi, necesitatea înfiinţării unei discipline de ortopedie în cadrul învăţământului medical românesc.

Doctorul E.Nicoară, directorul Spitalului din Reghin şi-a exprimat entuziasmul larg faţă de această iniţiativă şi a propus ca preşedinte al acestei societăţi pe Al.D.Rădulescu, directorul Spitalului de Ortopedie „Regina Maria” din Cluj.

În această şedinţă, a fost adus la cunoştinţă participanţilor „Statutul societăţii”, care a fost aprobat în unanimitate.

S-au ales 31 de membri fondatori, între care, alături de Al.Rădulescu, figurează S.Ţovaru, Alice Rădulescu şi Gabriela Dragoteanu, B.Susan, I.Marian, F.Gotlieb, I.Ghiulamila, I.Câmpean, S.Veinberger, I.Zeana, A.Iancu, I.Plăcinţeanu, C.Andreoiu ş.a.

Ca preşedinte de onoare, a fost ales, în unanimitate, prof. I.Bălăcescu. S-a alcătuit şi Comitetul de conducere al societăţii: Al.D.Rădulescu (preşedinte), B.Susan (secretar general), I.Câmpean (bibliotecar), Gabriela Dragoteanu şi M.Sfărăială (secretari), S.Veinberger (casier), I.Trosc, I.Marian, I.Ghiulamila şi F.Gotlieb (membri).

Statutul societăţii a fost foarte complet (25 articole) şi în mare parte, reluat şi completat cu prilejul congreselor ulterioare ale Societăţii.

În acest statut, este reiterată necesitatea dezvoltării în continuare a Revistei de ortopedie şi chirurgie infantilă, înfiinţată în anul 1927, al Cluj, sub conducerea lui Al.Rădulescu.

Numeroşi autori români şi străini au publicat articole valoroase în această revistă, care, din păcate şi-a încetat apariţia după 1938.

În perioada 1935-1940, Al.D.Rădulescu şi şcoala sa din Cluj au elaborat numeroase lucrări şi monografii deosebit de utile pentru ortopedia românească.

După cedarea Ardealului de Nord, în 1940, colectivul de ortopedie din Cluj s-a mutat în mare parte la Bucureşti, la Spitalul Caritas (Iubirea de oameni). După un oarecare timp, colectivul de ortopedie s-a mutat la Cotroceni, în fostele grajduri regale şi apoi în spitalul Brâncovenesc. În anul 1948, s-a înfiinţat Facultatea de perfecţionare şi specializare a medicilor şi farmaciştilor, iar Al.D.Rădulescu, în vârstă de 62 de ani, a fost numit profesor la clinica de ortopedie a Spitalului Brâncovenesc. În această perioadă de timp, s-a format o valoroasă şcoală românească de ortopedie, în conexiune şi permanente schimburi de experienţă cu cele mai mari personalităţi ale ortopediei mondiale: Rizzoli, Zanoli, Couvelaire, Mouchet, Contargyris, Contiades, Blount, Albin Lambotte, Iazâkov ş.a.

Mare parte din specialiştii ortopezi de seamă au făcut parte direct sau indirect, din şcoala lui Rădulescu, devenit academician în 1955.

Până la vârsta de 93 de ani el a fost conducătorul incontestabil al ortopediei româneşti.

În data de 31 martie 1990, s-a constituit SOROT (Societatea română de Ortopedie şi Traumatologie), care a organizat, de-a lungul acestor ani, numeroase consfătuiri şi conferinţe naţionale, precum şi 14 congrese cu participare internaţională.

Dintre personalităţile de frunte ale specialităţii noastre care au urmat după Rădulescu, menţionez pe Cl.Baciu, D.Baciu, Buzescu, Caramzulescu, Cihodaru, Ciugudean, Denischi, Dinulescu, Doboşiu, Dortheimer, Georgescu, M.Ionescu, Manciu, Medrea, Gh.Niculescu, Robănescu, Simionescu, Stavrache, Susan, Şora,Tomescu, Troianescu, Voinea ş.a.

Societatea a continuat activitatea sa pe linie profesională şi organizatorică, fiind condusă de-a lungul anilor de către D.Vereanu, A.Denischi, O.Medrea, I.Dinulescu, D.Antonescu, N.Gorun, A.Pop, A.Firică, Ö.Nagy, D.Stănculescu şi D.Poenaru.

În ultimii 22 de ani, au apărut reviste de specialitate în care membrii societăţii noastre au publicat numeroase articole: Revista de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare funcţională (Timişoara), Revista de Ortopedie şi Traumatologie (Bucureşti) (21 de ani de apariţie şi în prezent), ASORIS (Revista Asociaţiei de ortopedie româno-italo-spaniole, Timişoara\"

      SOROT - Societatea Romana de Ortopedie si Traumatologie

 

 SOROT isi propune sa dezvolte ortopedia si traumatologia in tara noastra, sa sustina si sa incurajeze invatamantul, cercetarea, perfectionarea specialistilor si asistenta medicala de specialitate, sa incurajeze si sa usureze schimburile de experienta profesionala in tara si in strainatate si sa promoveze prietenia si schimbul de opinii intre membrii sai.

Afiliere:

 EFORT – European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology
SICOT – Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et Traumatologie
AOLF – Association des Orthopedistes de Langue Francaise.

Sediu:

 Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, RO – 050098
http://www.sorot.ro